• Home
  • * कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८६ बंधारे पाण्याखाली*

* कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८६ बंधारे पाण्याखाली*

* कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८६ बंधारे पाण्याखाली*

🎙️🎙️✒️📡कोल्हापूर (मोहन शिंदे ब्युरोचिफ युवा मराठा न्यूज)🎙️🎙️✒️📡

कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन दिवस दमदार पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील एकूण ८६ बंधारे पाण्याखाली गेले असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
पंचगंगा नदीवरील-  शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रूई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ, भोगावती नदीवरील- शिरगाव, राशिवडे, हळदी, खडक कोगे, सरकारी कोगे व तारळे, वारणा नदीवरील-चिंचोली, माणगाव व कोडोली, कुंभी नदीवरील- शेणवडे, मांडुकली, सांगशी, असळज, सांगरूळ व कळे, धामणी नदीवरील- सुळे, अंबर्डे, पनोरे, गवशी, म्हासुर्ली व शेळोशी, कासारी नदीवरील- कुंभेवाडी, कांटे, करंजफेण, पेंडाखळे, बाजारभोगाव, वालोली, पुनाळ तिरपण, ठाणे आवळे व यवलुज, वेदगंगा नदीवरील-निळपण, वाघापूर, शेणगाव, गारगोटी, म्हसवे, कुरणी, सुरूपली, बस्तवडे, चिखली व शेलोली, दुधगंगा नदीवरील-सिध्दनेर्ली, बाचणी, सुळकुड व दत्तवाड, हिरण्यकेशी नदीवरील-साळगाव, ऐनापूर, गिजवणे, निलजी, सुळेराव, दाभीळ, हरळी, देवडे, खणदाळ व चांदेवाडी, ताम्रपर्णी नदीवरील-कुर्तनवाडी, चंदगड, हल्लारवाडी, कोवाड व माणगाव, घटप्रभा नदीवरील-पिळणी, बिजुरभोगोली, हिंडगाव गवसे, कानडी सावर्डी, अडकूर व तारेवाडी, तुळशी नदीवरील- घुंगुरवाडी, कांचनवाडी, बाचणी, आरे, बीड, भाटणवाडी व चांदे, कडवी नदीवरील- सवतेसावर्डे, शिरगांव, सरूडपाटणे, बालूर, भोसलेवाडी, येलूर व कोपार्डे असे एकूण 86 बंधारे पाण्याखाली आहेत.

anews Banner

Leave A Comment