Top Headline
नांदेड

हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकावा ह्या उद्देशाने शिवसेना शहर सचिव धनाजी जोशी यांच्या वतीने झोपडपट्टीमधील नागरिकांना तिरंगा भेट.

By आशाताई बच्छाव
हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकावा ह्या उद्देशाने शिवसेना शहर सचिव धनाजी जोशी यांच्या वतीने झोपडपट्टीमधील नागरिकांना तिरंगा भेट. नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ…