Top Headline
नांदेड

श्री.रोकडेश्वर यात्रा महोत्सवानिमित्त रातोळी येथे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन …

By आशाताई बच्छाव
श्री.रोकडेश्वर यात्रा महोत्सवानिमित्त रातोळी येथे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन ... नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी मनोज बिरादार मुखेड - जिल्हा भरात प्रसिद्ध असलेली रातोळी येथील श्री. रोकडेश्वर ची…