Top Headline
नांदेड

शिवाजी इंगोले शिक्षकरत्न पुरस्काराने सन्मानित !

By आशाताई बच्छाव
शिवाजी इंगोले शिक्षकरत्न पुरस्काराने सन्मानित ! नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ मनोज बिरादार (युवा मराठा न्यूज नेटवर्क) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसी (खुर्द) येथील सहशिक्षक शिवाजी…