• Home
  • देगलूर तालुक्यातील वझरगा जवळील मन्याड नदी मध्ये किन्हाळा या गावातील तरूण व केरुर गावातील विवाहित तरुणी हे दोघे प्रेम प्रकरणातून दोघेही कमरेला ओढणी बांधून नदीमध्ये एकदाच उडी टाकून आपली जीवन यात्रा संपवली देगलूर  प्रतिनिधी संजय कोंकेवार युवा मराठा न्युज

देगलूर तालुक्यातील वझरगा जवळील मन्याड नदी मध्ये किन्हाळा या गावातील तरूण व केरुर गावातील विवाहित तरुणी हे दोघे प्रेम प्रकरणातून दोघेही कमरेला ओढणी बांधून नदीमध्ये एकदाच उडी टाकून आपली जीवन यात्रा संपवली देगलूर  प्रतिनिधी संजय कोंकेवार युवा मराठा न्युज

देगलूर तालुक्यातील वझरगा जवळील मन्याड नदी मध्ये किन्हाळा या गावातील तरूण व केरुर गावातील विवाहित तरुणी हे दोघे प्रेम प्रकरणातून दोघेही कमरेला ओढणी बांधून नदीमध्ये एकदाच उडी टाकून आपली जीवन यात्रा संपवली देगलूर  प्रतिनिधी संजय कोंकेवार युवा मराठा न्युज

anews Banner

Leave A Comment