Home Breaking News नांदेड जिल्ह्यात आज पुन्हा १४७ बाधितांची भर तर ४८ रूग्ण बरे व...

नांदेड जिल्ह्यात आज पुन्हा १४७ बाधितांची भर तर ४८ रूग्ण बरे व दोघांचा मृत्यू

410
0

नांदेड जिल्ह्यात आज पुन्हा १४७ बाधितांची भर तर ४८ रूग्ण बरे व दोघांचा मृत्यू

नांदेड, दि. १ ; राजेश एन भांगे

जिल्ह्यात आज रोजी सायं. 6 वाजेपर्यंतच्या अहवालानुसार 48 व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. याचबरोबर 147 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. आजच्या एकूण 1 हजार 281 अहवालापैकी 1 हजार 88 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 1 हजार 986 एवढी झाली असून यातील 935 एवढे बाधित बरे झाले आहेत. एकुण 957 बाधितांवर औषधोपचार सुरु असून त्यातील 15 बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे. यात 7 महिला व 8 पुरुषांचा समावेश आहे.
शुक्रवार 31 जुलै रोजी दत्तनगर नांदेड येथील 48 वर्षाचा एक पुरुष जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे तर शनिवार 1 ऑगस्ट रोजी चिरागगल्ली नांदेड येथील 75 वर्षाचा एक पुरुष डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे उपचारा दरम्यान मृत पावले. आत्तापर्यंत जिल्ह्यात कोरोनामुळे बाधित मृत व्यक्तींची संख्या 83 एवढी झाली आहे.

आज बरे झालेल्या 48 कोरोना बाधितांमध्ये मुखेड कोविड केअर सेंटर येथील 22, कंधार कोविड केअर सेंटर येथील 4, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथील 1,पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील 20, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथील 1 अशा 48 कोरोना बाधित व्यक्तींना औषोधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे.

आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नवीन बाधितांमध्ये नांदेड येथील गणेशनगरचा 40 वर्षाचा एक पुरुष, एनएसबी कॉलेज येथील 50 वर्षाचा एक पुरुष, बजाजनगर येथील 56 वर्षाचा एक पुरुष, नारायणनगर येथील 30 वर्षाची एक स्त्री, गितानगर येथील 22,26,52 वर्षाचे तीन पुरुष, आणि 8,35,46,65 वर्षाच्या चार स्त्रीया, वसंतनगर येथील 15,19 वर्षाचे दोन पुरुष व 16,33,35,40 वर्षाच्या चार स्त्रीया, मगनपुरा येथील 35 वर्षाचा एक पुरुष, दिपनगर येथील 60 वर्षाचा एक पुरुष, खडकपुरा येथील 38 वर्षाचा एक पुरुष, देविनगर येथील 58 वर्षाचा एक पुरुष, चैतन्यनगर येथील 59 वर्षाचा एक पुरुष, निजाम कॉलनी येथील 68 वर्षाचा एक पुरुष, भावसार चौक येथील 18,45 वर्षाचे दोन पुरुष व 40 वर्षाची एक स्त्री, सिडको येथील 36 वर्षाची एक स्त्री व 32 वर्षाचा एक पुरुष, विष्णुपुरी येथील 27 वर्षाची एक स्त्री, लिंबगाव येथील 43 वर्षाचा एक पुरुष, असर्जन येथील 55 वर्षाचा एक पुरुष, जंगमवाडी मालेगाव अर्धापूर येथील 17 वर्षाची एक स्री , वृंदावन कॉलनी अर्धापूर येथील 42 वर्षाचा एक पुरुष व 47 वर्षाची एक स्त्री, भोकर देशपांडे गल्लीतील 32 वर्षाचा एक पुरुष, देगलूर आझाद कॉलनी येथील 35 वर्षाचा एक पुरुष, तोटावार गल्ली येथील 25 वर्षाचा एक पुरुष, लालगल्ली येथील 14 वर्षाची एक स्त्री, शांतीनगर येथील 80 वर्षाचा एक पुरुष, भोईगल्ली येथील 13, 60 वर्षाच्या दोन स्त्रीया, काब्दे गल्ली येथील 30,34 वर्षाचे दोन पुरुष, गोकुळनगर येथील 75 वर्षाचा एक पुरुष, शेवाळा येथील 50 वर्षाचा एक पुरुष, देगलूर येथील 65 वर्षाचा एक पुरुष व 48 वर्षाची एक स्त्री, धर्माबाद येथील 3 वर्षाची एक मुलगी, शांतीनगर येथील 8 वर्षाची एक मुलगी, गणेशमंदिर येथील 55 वर्षाचा एक पुरुष, 54 वर्षाचा एक पुरुष, सोनखेड ता. लोहा येथील 18,62 वर्षाचे दोन पुरुष व 47,58 वर्षाच्या दोन स्त्रीया, वाळकी येथील 58 वर्षाचा एक पुरुष, कंधार तालुक्यातील हात्तेपुरा येथील 39 वर्षाचा एक पुरुष व 25 वर्षाची एक स्त्री, फुलेनगर येथील 20,25 वर्षाचे दोन पुरुष व 65 वर्षाची एक स्त्री, भवानीनगर येथील 61 वर्षाचा एक पुरुष, कंधार येथील 67 वर्षाची एक स्त्री, हदगाव येथील 28 वर्षाचा एक पुरुष, तामसा येथील अनुक्रमे 2,18,21,28,30,35,36,37,40,45,60,75 वय वर्षाचे बारा पुरुष व 10,10,12,17,28,32,32,40,60 वर्षाच्या नऊ स्त्रीया, यशवंतनगर हदगाव येथील 35 वर्षाचा एक पुरुष, राजानगर येथील अनुक्रमे 27,30,32 वर्षाचे तीन पुरुष व 27,28,50,58 वर्षाच्या चार स्त्रीया, नायगाव येथील 4 वर्षाची एक मुलगी, म्हैसा अदिलाबाद येथील 66 वर्षाचा एक पुरुष, पालम जि. परभणी येथील 60 वर्षाचा एक पुरुष हे आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे बाधित असल्याचे निष्पन्न झाले.
अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मारवाडगल्ली येथील 37 वर्षाचा एक पुरुष व 7 वर्षाची एक मुलगी, हडको येथील 48 वर्षाचा एक पुरुष, आनंदनगर येथील 43 वर्षाची एक स्त्री, कौठा येथील 72 वर्षाचा एक पुरुष, पोलीस कॉलनी येथील 31 वर्षाचा एक पुरुष, वसंतनगर येथील 21 वर्षाचे दोन पुरुष व 45 वर्षाची एक स्त्री, श्रीनगर येथील 40,65वर्षाचे दोन पुरुष व 30 वर्षाची एक स्त्री, लेबर कॉलनी येथील 24,47,53 वर्षाचे तीन पुरुष, मित्रनगर येथील 32 वर्षाचा एक पुरुष, उदयनगर येथील 24 वर्षाचा एक पुरुष व 20,80 वर्षाच्या दोन स्त्रीया, गोवर्धनघाट येथील 30 वर्षाचा एक पुरुष व 60 वर्षाची एक स्त्री, चिखलवाडी येथील 59 वर्षाचा एक पुरुष, सिडको येथील 31,38,56 वर्षाचे तीन पुरुष, कौठा येथील 30 वर्षाचा एक पुरुष, भालचंद्र नगर येथील 44 वर्षाचा एक पुरुष, गजाननगर येथील 44 वर्षाचा एक पुरुष, गजाननमंदिर येथील 28 वर्षाचा एक पुरुष, बिलोली बडुर येथील 36 वर्षाचा एक पुरुष, बाळापूर धर्माबाद येथील 30 वर्षाचा एक पुरुष, नामदेवनगर येथील 23 वर्षाचा एक पुरुष, रुख्मीनीनगर येथील 25 वर्षाचा एक पुरुष, शिवाजीनगर येथील 32 वर्षाचा एक पुरुष, गांधीनगर येथील 38 वर्षाचा एक पुरुष व 22 वर्षाची एक स्त्री, रसिकनगर येथील 27 वर्षाचा एक पुरुष, सरस्वतीनगर येथील 43 वर्षाचा एक पुरुष, देवीगल्ली येथील 21 वर्षाचा एक पुरुष, टिचरकॉलनी येथील 45 वर्षाचा एक पुरुष, विठ्ठलमंदिर येथील 18 वर्षाचा एक पुरुष, बेलूर ता. धर्माबाद येथील 26 वर्षाचा एक पुरुष व 25 वर्षाची एक स्त्री, बालाजीनगर येथील 52 वर्षाचा एक पुरुष, बेलापूर येथील 3, 22 वर्षाच्या दोन स्री पया, गंगास्थान निजामाबाद येथील 32,37,39,41,41 वर्षाचे पाच पुरुष हे अँटिजेन तपासणीद्वारे बाधित आढळले.

जिल्ह्यात 957 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 131, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथे 334, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 44, नायगाव कोविड केअर सेंटर येथे 24, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथे 18, मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 92, देगलूर कोविड केअर सेंटर येथे 59, लोहा कोविड केअर सेंटर येथे 5, हदगाव कोविड केअर सेंटर 50, भोकर कोविड केअर सेंटर 4, कंधार कोविड केअर सेंटर येथे 13, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर येथे 59, किनवट कोविड केअर सेंटर येथे 5, अर्धापूर कोविड केअर सेंटर येथे 3, खाजगी रुग्णालयात 105 बाधित व्यक्ती उपचार घेत असून 6 बाधित औरंगाबाद येथे, निजामाबाद येथे 1 बाधित, हैदराबाद येथे 2 तर मुंबई येथे 2 बाधित संदर्भित झाले आहेत.

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती
सर्वेक्षण- 1 लाख 49 हजार 367,
घेतलेले स्वॅब- 15 हजार 75,
निगेटिव्ह स्वॅब- 11 हजार 764,
आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या- 147,
एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 1 हजार 986,
आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या- 21,
आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या- 13,
मृत्यू संख्या- 83,
रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 935,
रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- 957,
आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या- 252.

प्रलंबित स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले अहवाल उद्या सायंकाळ पर्यंत प्राप्त होतील. कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भिती न बाळगता अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये. आपल्या मोबाईलवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावा जेणे करुन आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.

Previous article🛑 सेनेचा हल्लाबोल, भाजपचं दूध आंदोलन म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा 🛑
Next article*मुले ही देवाघरची फुले असतात हे आपण नेहमी बोलत असतो*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here